X

Reglement

Kwalificatie Open Championships

Deelnemers die in het wedstrijdseizoen van 2022-2023 aan onze kwalificatiewedstrijden kunnen zich via de behaalde punten en plaatsen kwalificeren voor onze finale. 

 

BEOORDELING

De jury zal de dansers beoordelen op:

 • Choreografie
 • Techniek 
 • Presentatie
 • Creativiteit 
 • Muzikaliteit 

 

CATEGORIEEN

We maken een opdeling tussen beginners en gevorderden. Beginners hebben een A/B niveau en gevorderden hebben een B+/C niveau. Dansers schrijven zich in de juiste categorie in. De jury heeft steeds het recht om een groep in een andere categorie te plaatsen indien deze niet in de juiste categorie passen.

Daarnaast wordt er een opdeling gemaakt tussen urban (streetdance, house, breakdance, locking,…) en jazz/modern/hedendaags.

 

IMPROVISATIE-RONDE

Na elke groepscategorie volgt er een improvisatieronde. Iedereen kan hier aan deelnemen, je hoeft niet ingeschreven te zijn voor een solo/duo/trio of in een groep. Wel dient men zich hier op voorhand voor in te schrijven zodat er in geval van veel inschrijvingen in verschillende rondes kan gedanst worden. Deelnameprijs is 2,5 euro.

REGISTRATIE

De deadline voor registratie staat steeds vermeld op de site, maar als vuistregel mag aangehouden worden dat dit een week voor de wedstrijd is.

MELDEN BIJ WEDSTRIJD

Dit is uiterlijk 1 uur voordat de eigen categorie start bij de registratiebalie, tenzij anders aangegeven is. Na het melden bij de registratiebalie kan iedereen zich omkleden en daarna in de zaal plaats nemen indien er genoeg plaats over is. Ongeveer 15 minuten voor het optreden wordt men achter de coulissen geroepen. Een docent, coach mag dan natuurlijk mee.

PODIUM

Zie pagina "praktische info"

EHBO / FIRST AID

Op alle wedstrijden zal EHBO aanwezig zijn. Dansers moeten in goede fysieke conditie zijn.

KLEDING EN ATTRIBUTEN

Een team is vrij om zijn eigen kleding te kiezen. Het is toegestaan attributen te gebruiken in de choreografie, maar deze moeten na de dans door het team zelf opgeruimd worden. Het opruimen van de attributen mag slechts 1min in gebruik nemen.  

ETHIEK EN VEILIGHEID

On stage competiton zal slechte sportiviteit niet accepteren. Elke deelnemer die zich schuldig maakt aan slechte sportiviteit kan gediskwalificeerd worden. Ook plagiaat wordt afgekeurdt, we spreken van plagiaat bij minsten 2 x 8 tellen overgenomen dans.

Inschrijving Dance Competition

We streven ernaar dat elke danser podiumkansen krijgt en op die manier zichzelf als danser verder kan ontwikkelen.

info
 • Ondernemingsnummer : 0827.605.780
 • RSZ-nummer : 262-192-7633-46
Organisatie
 • Sport en Opleiding vzw
 • info@onstagecompetitions.be
Betalingsinformatie
 • Rekeningnummer : BE23 9730 0313 8891
 • Vermelding : Naam dansschool + categorie + naam deelnemer (of naam groep)